Coș gol

Total: 0,00 lei

Domnul este aproape

The Good Seed

Sâmbătă, 19 Ianuarie 2019

Iată Robul Meu pe care-L sprijin, Alesul Meu în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Am pus Duhul Meu peste El.
Isaia 42.1

Iată Robul Meu (2)

În Isaia 40–48, Dumnezeu i S-a adresat lui Israel în vederea idolatriei lor. Din vremea în care trăiau în Egipt, apoi în peregrinarea prin pustie și chiar aflați în țara promisă, idolatria fusese întotdeauna în inimile și în căile lor, după cum a mărturisit cu solemnitate Ștefan, înaintea mai-marilor lui Israel (Fapte 7). Necredincioșia lor și părăsirea Dumnezeului adevărat și viu, prin slujirea la idoli, au stat într-un contrast total cu viața Slujitorului adevărat al Său, care a fost complet diferită. Israel L-a înlocuit pe Dumnezeu cu idolii și s-a lăsat dus departe de El.

Când Domnul Isus a venit, El a luat locul lui Israel ca Slujitor și a împlinit planurile lui Dumnezeu cu privire la poporul Său. Slujind lui Dumnezeu cu o dragoste adevărată pentru El, Domnul Isus a fost, așa cum am spus, adevăratul Israel: „Robul Meu, Israel, în care mă voi glorifica“ (Isaia 49.3). Poporul pământesc al lui Dumnezeu, Israel, fusese o viță adusă din Egipt (Psalmul 80.8) pentru a aduce rod pentru Dumnezeu, însă eșuase total în aceasta (Isaia 5.1,2). Apoi a venit Mesia, luând locul lui Israel, pentru a fi adevăratul Slujitor și adevărata Viță (Ioan 15.1-5).

În cele patru profeții ale sale bine cunoscute cu privire la acest Slujitor credincios și uimitor, Isaia folosește cuvântul „Slujitor“ de șapte ori (42.1; 49.3,5,6; 50.10; 52.13; 53.11). Comentând asupra expresiei „Slujitorul Meu“ în Isaia 52.13, Targum-ul aramaic a parafrazat textul biblic și a adăugat cuvântul „Mesia“, însă nu a mai făcut așa și în Isaia 53.11, deși acest verset vorbește și el în mod evident despre Mesia. Este clar că toate cele șapte referințe vorbesc despre Isus, Mesia. Alte pasaje din Isaia care folosesc cuvântul „slujitor“ vorbesc despre Israel aflat în ruină sau, câteodată, despre o rămășiță din mijlocul lui. Mesia cel binecuvântat I-a slujit lui Dumnezeu cu cel mai adânc devotament, după care S-a dat pe Sine Însuși ca Jertfă supremă, lucru pe care nimeni nu l-a putut și nu-l va putea face vreodată.

A. E. Bouter


Accesați www.good-seed.org pentru a citi meditațiile mai vechi,
sau pentru a le citi anticipat pe cele viitoare.