Coș gol

Total: 0,00 lei

Domnul este aproape

The Good Seed

Luni, 22 Aprilie 2019

Fericit este oricine nu se va poticni de Mine.
Luca 7.23

Ioan avea, fără îndoială, să înțeleagă aceste cuvinte. Ele fuseseră menite să-l atingă până în străfundurile sufletului. Acest iubit slujitor spusese, cu referire la Isus: „El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez“, iar acum era chemat să intre în mod practic în adevărul acestor cuvinte, nu doar în ce privea slujba sa, ci și în privința persoanei sale. Trebuia să accepte că viața sa avea să se încheie în acea temniță, sub ascuțișul sabiei. Cât de greu este de acceptat așa ceva de către carne și sânge! Cât de necesar era ca Ioan să audă acele cuvinte, pe care Petru le-a auzit mai târziu: „Ce fac Eu, tu nu știi acum, dar vei înțelege după acestea“ (Ioan 13.7).

Ce cuvinte pline de greutate! „Acum“ și „după acestea“! Câtă nevoie avem să ne aducem aminte de ele! Adesea ni se întâmplă că „acum“ este învăluit într-un întuneric adânc și impenetrabil. Nori grei acoperă calea noastră. Lucrările Tatălui față de noi ne sunt cu totul inexplicabile. Gândurile ne sunt confuze. Există împrejurări în viața noastră pe care nu le putem înțelege deloc. Suntem cu totul cuprinși în acest „acum“, iar mințile noastre sunt pline de întuneric și de raționamente ale necredinței, până când la urechea noastră sună aceste cuvinte, ca un susur blând și subțire: „Ce fac Eu, tu nu știi acum, dar vei înțelege după acestea“.

Atunci primim răspunsuri, iar întunecatul și deprimantul „acum“ este luminat de razele strălucitoare și glorioase ale lui „după acestea“, după care inima poate spune: „Facă-se voia Ta, Doamne!“. Facă Domnul să cunoaștem mai mult din această stare! Poate nu vom fi chemați, ca Ioan Botezătorul, la temniță și la moarte, însă fiecare dintre noi își are propriul „acum“, care trebuie interpretat în lumina lui „după acestea“. Trebuie să privim la „cele văzute și pentru un timp“ în lumina clară și binecuvântată a „celor nevăzute și eterne“.

C. H. Mackintosh


Accesați www.good-seed.org pentru a citi meditațiile mai vechi,
sau pentru a le citi anticipat pe cele viitoare.