Coș gol

Total: 0,00 lei

Domnul este aproape

The Good Seed

Marţi, 19 Martie 2019

Și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi și fiii voștri și fiicele voastre și robii voștri și roabele voastre și levitul care este înăuntrul porților voastre, pentru că el nu are parte, nici moștenire cu voi.
Deuteronom 12.12

De trei ori în acest capitol sunt îndemnați israeliții să se bucure (versetele 7, 12 și 18). De fiecare dată li se spune să se bucure înaintea Domnului Dumnezeul lor, în locul pe care El îl va alege din toate semințiile lor, pentru a-Și așeza numele acolo (versetul 4). Citim de asemenea că „poți să înjunghii și să mănânci carne după toată pofta sufletului tău în toate porțile tale, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care ți-a dat-o“ (versetul 15). În astfel de momente nu li se spune că trebuie să se bucure, însă în mod expres li se cere acest lucru atunci când erau înaintea Domnului.

Ei trebuiau să învețe, la fel ca noi, o lecție importantă. Tendința noastră naturală este să ne bucurăm de împrejurările în care ne aflăm și adesea nu înțelegem că adevărata bucurie este în Hristos și prin Hristos. Împrejurările se schimbă repede și nu produc o satisfacție de durată. În plus, există întotdeauna pericolul ca afecțiunile noastre să se răcească cu privire la Dumnezeul nostru Mântuitor, care ne-a mântuit cu un preț atât de mare și care ne-a binecuvântat atât de mult în Hristos. De aceea găsim și în Noul Testament îndemnuri ca acesta: „Bucurați-vă întotdeauna în Domnul; iarăși spun, bucurați-vă“ (Filipeni 4.4).

Această bucurie este o sursă de înnoire a puterii, fiindcă „bucuria Domnului este tăria voastră“ (Neemia 8.10). Iar bucuria pe care o găsim în Domnul este perfectă, fiindcă „fața Ta este belșug de bucurie, la dreapta Ta sunt desfătări pentru totdeauna“ (Psalmul 16.11). Adevărata bucurie se găsește în El și nicăieri în altă parte. Să-I cerem Domnului să ne facă mai clar acest adevăr și, contemplându-L pe El, să învățăm să ne bucurăm în El și înaintea Lui.

A. Leclerc


Accesați www.good-seed.org pentru a citi meditațiile mai vechi,
sau pentru a le citi anticipat pe cele viitoare.