Coș gol

Total: 0,00 lei

Domnul este aproape

The Good Seed

Miercuri, 22 Mai 2019

Este un singur trup și un singur Duh, după cum ați și fost chemați la o singură speranță a chemării voastre.
Efeseni 4.4

Este interesant de observat cum toate lucrurile în care omul a falimentat sunt înființate într-un mod mult mai binecuvântat în cel de-al doilea Om. Omul va fi înălțat în Hristos, legea va fi scrisă în inimile iudeilor și preoția va fi exercitată de Isus Hristos. El este Fiul lui David care va împărăți peste casa lui Israel și tot El va cârmui și neamurile. Biserica, la fel, a fost necredincioasă, n-a păstrat slava lui Dumnezeu care i-a fost încredințată. Prin urmare, ea va fi tăiată ca sistem aflat pe pământ; ordinea de lucruri stabilită de Dumnezeu se va sfârși prin judecată; cel credincios va merge în cer, într-o stare cu mult mai bună, spre a fi făcut la fel cu chipul Fiului lui Dumnezeu; iar Împărăția Mântuitorului va fi stabilită pe pământ. Toate acestea vor fi o mărturie admirabilă a credincioșiei lui Dumnezeu, care va împlini toate planurile Sale, în ciuda necredincioșiei omului. Însă credincioșia Lui înlătură oare responsabilitatea omului? Atunci cum va putea Dumnezeu să judece lumea?, întreabă apostolul. Nu trebuie ca inimile noastre să simtă că am lepădat slava Domnului în țărână? Răul a început din timpul apostolilor și, de atunci, fiecare a adăugat la el răul lui însuși, iar fărădelegea veacurilor trecute s-a adunat asupra noastră. Și, în curând, casa lui Dumnezeu va fi judecată. Sângele tuturor celor drepți a fost cerut de la poporul iudeu de către Isus, așa cum și Babilonul va fi găsit vinovat de sângele tuturor celor drepți.

Este adevărat că vom fi răpiți în cer, însă, ținând cont de aceasta, n-ar trebui noi să plângem la vederea Casei lui Dumnezeu? Da, ea a fost la început una, o frumoasă mărturie pentru slava Capului ei, prin puterea Duhului Sfânt; unită, cerească, așa încât lumea putea recunoaște efectul puterii Duhului Sfânt care îi ridica pe creștini deasupra tuturor motivațiilor omenești; și, făcând ca diferențele și diversitățile dintre ei să dispară, îi unea pe toți credincioșii din toate țările și de toate clasele într-o singură familie, un singur Trup, o singură Biserică, o puternică mărturie a prezenței lui Dumnezeu pe pământ în mijlocul oamenilor!

J. N. Darby


Accesați www.good-seed.org pentru a citi meditațiile mai vechi,
sau pentru a le citi anticipat pe cele viitoare.