Coș gol

Total: 0,00 lei

Sămânța bună

The Good Seed

Luni, 22 Aprilie 2019

Cu șase zile înainte de Paști, Isus a venit în Betania … Acolo I-au pregătit o cină. Marta servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă.
Ioan 12.1,2

Casa din Betania

Biblia, cartea pentru fiecare om în parte și pentru toate împrejurările vieții noastre, ne redă și această istorisire. Ce scenă plăcută! Este unică în felul ei. Multe femei I-au slujit Domnului cu ceea ce aveau; mulți ucenici L-au urmat; mulți bolnavi, mulți necăjiți și mulți neștiutori au venit la El; unii L-au invitat la masă, dar niciunde nu S-a oprit așa cum S-a oprit în casa din Betania. Acolo Domnul a fost invitat nu numai să mănânce, ci și să rămână în casă. Acolo a fost primit cu o dragoste neprefăcută, a fost slujit cu cinste și a fost tratat într-un mod așa de deosebit, cum nu mai găsim un alt exemplu. Cele trei persoane care compuneau acea familie se deosebeau, desigur, foarte mult în caracterul și în viața lor spirituală, dar toate Îl iubeau din inimă pe Domnul Isus și au fost iubite cordial de Domnul și Mântuitorul lor. Acolo Domnul locuia cu plăcere, Se simțea bine. Acolo Se simțea acasă. Fericită familie! Ce onoare, ce privilegiu să găzduiești un astfel de Oaspete ceresc! Ce mult s-au bucurat aceste trei persoane! Neuitate au fost pentru ele acele ore și acele zile! Ele au făcut cunoștință cu Domnul Isus într-un mod cu totul deosebit. El era nu numai Salvatorul și Învățătorul lor, ci și Prietenul casei lor.

Și acest Salvator și Învățător ceresc dorește să intre și în casa inimii tale. Îl primești? Nu mai zăbovi, primește-L chiar acum, când încă este har!


Accesați www.good-seed.org pentru a citi meditațiile mai vechi,
sau pentru a le citi anticipat pe cele viitoare.