Coș gol

Total: 0,00 lei

Sămânța bună

The Good Seed

Vineri, 18 Ianuarie 2019

După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon suferea cu febră mare; și L-au rugat pentru ea.
Luca 4.38

În casa lui Simon Petru

Modul în care Petru a intrat în relație cu Domnul este demn de remarcat. Soacra lui Simon era prinsă de o febră puternică, ceea ce o făcea incapabilă de orice activitate. Domnul Isus a vindecat-o și a făcut-o potrivită pentru slujire. Așa se întâmplă în multe situații când un suflet se întâlnește pentru prima dată cu Hristos; inima intră în contact cu Domnul prin binecuvântări pe care ea le răspândește apoi față de alții. La momentul potrivit, când Mântuitorul Se descoperă inimii noastre, vom observa că El nu ne este cu totul străin. Domnul folosește această cunoștință pregătitoare, pentru a scurta lucrarea prin care conștiința noastră să fie deschisă la sentimentul față de păcat, dar și inima noastră față de harul Său.

În Evanghelia după Luca citim că Simon Petru L-a cunoscut pe Domnul Isus, pentru că L-a văzut la lucru în casa lui. În Evanghelia după Ioan, de exemplu, Petru L-a cunoscut, pentru că Învățătorul i-a fost prezentat de fratele său, Andrei, care deja găsise în El pe Hristosul.

În ce privește activitatea sa, fiul lui Iona era pescar; el avea uneltele necesare pentru pescuit: o barcă și plase. Petru s-a folosit de acestea pentru a obține ceea ce dorea și a lucrat toată noaptea în acest scop, dar fără niciun rezultat. Tot așa, și omul firesc se folosește de capacitățile și de mijloacele puse la dispoziția sa, pentru a ajunge la ceva care să-l umple și să-i satisfacă inima, dar în zadar. Munca nu-i aduce nimic care să răspundă la profundele nevoi ale sufletului său.


Accesați www.good-seed.org pentru a citi meditațiile mai vechi,
sau pentru a le citi anticipat pe cele viitoare.