Coș gol

Total: 0,00 lei

Sămânța bună

The Good Seed

Sâmbătă, 20 Aprilie 2019

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri; pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul … judecă gândurile.
Evrei 4.12

Comoara noastră: Biblia

O familie olandeză era foarte săracă. Cu greu își câștiga pâinea zilnică. Acea familie nu știa că în casă se găsea o mare comoară. Într-o zi, mama a început să facă ordine într-un dulap neluat în seamă până atunci. În dulap a dat de un tablou vechi, fără ramă. Fiind curioasă, mama a chemat un expert să vadă tabloul. Așa a aflat că tabloul fusese făcut de marele pictor Vermeer, care a trăit în secolul al XVII-lea. Acel tablou a fost evaluat și vândut cu două milioane de dolari. Astfel, acea familie a devenit dintr-o dată una dintre cele mai bogate din țară.

Mulți oameni se aseamănă cu această familie sărmană. Ei trăiesc o viață săracă și nefericită, în timp ce comoara este în casa lor. Această comoară este Biblia. În ea se află marea veste a mântuirii prin credința în Isus Hristos. Valoarea unui suflet este așa de mare, încât Biblia afirmă: „Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?“ (Matei 16.26).

Să citim Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu! În ea sunt cuprinse comori foarte mari pentru sufletul nostru. Credința, așa cum o găsim pe paginile Bibliei, nu este un sistem de doctrine, ci o relație strânsă cu o Persoană, care este mai mare decât toți, dar care S-a dat pe Sine pentru noi.


Accesați www.good-seed.org pentru a citi meditațiile mai vechi,
sau pentru a le citi anticipat pe cele viitoare.